Meteen naar de inhoud

Activiteiten oktober

Oktober 2023.

Oktober loopt alweer snel ten einde en was voor het Seniorenplatform een maand om
met plezier op terug te kijken.

We begonnen al zo ongeveer in mei met de voorbereidingen van een speciale dag voor
senioren. De discussie over wanneer je tot de grote groep ouderen in de gemeente
behoort kun je met allerlei argumenten benaderen. Vaak wordt daar dan een leeftijd aan
verbonden, maar het ligt er natuurlijk vooral aan hoe je dat zelf invult.

Dit gezegd hebbende gingen we dus aan de slag met de organisatie van een dag voor
oudere inwoners van onze gemeente Hoogeveen. Dat deden we samen met medewerkers
van de Stichting Welzijnswerk en met de gemeente Hoogeveen. We hadden een aantal
zeer inspirerende vergaderingen met elkaar en waren er al snel achter dat we
gezamenlijk er iets moois van wilden maken. Hoe ga je zo’n dag noemen was de eerste
vraag. Hierbij kwam ook de discussie weer op gang of we het nu over ouderen moeten
hebben of over senioren. Besloten werd om te gaan voor senioren. De datum werd
geprikt en we kwamen uit op 6 oktober. Toevallig is dat op de nationale ouderendag.

We kwamen uit op de volgende naam voor ons evenement;
‘Senioren aan zet’. De locatie voor deze dag werd ons mooie theater de tamboer.

Voor een volle passagezaal werd door wethouder Niek Wind een openingswoord
gesproken. Hij bleef ook een groot gedeelte van de dag aanwezig en sloot zich aan bij
verschillende gesprekstafels. Daarna verzorgde Cor Koopman een boeiende presentatie
over hoe het vroeger was gesteld op het gebied van o.a. de ouderenzorg en hoe dat nu
geregeld is. Ook liet hij met een oude film zien over hoe ze in het verleden met een
groep Hoogeveners met eigen auto’s en een bus naar Zuidlaren afreisde en daar een
leuke dag doorbrachten. Prachtig om te zien, maar of het vroeger allemaal beter was?

In de aanloop naar die dag kwamen we meerdere keren bij elkaar en al snel ontstonden
er binnen de groep allerlei ideeën om de dag mee te vullen. Om informatie op te halen
bij de bezoekers van de dag besloten we om een aantal gesprekstafels in te richten met
aan iedere tafel een gespreksleider die de inbreng van de tafels verzamelt. Op die manier
krijg je een mooi overzicht van wat er allemaal aan ideeën en opmerkingen, negatief
zowel positief, worden aangedragen.

Verder waren er allerlei instanties en bedrijven uitgenodigd om zich tijdens de dag te
presenteren. Zo’n dertig deelnemers konden we die dag verwelkomen. Op allerlei gebied
waren er interessante zaken te bekijken. Naast een opticien, veilig verkeer Nederland en
een reisbureau waren er bv ook vertegenwoordigers van de bibliotheek en een bedrijf dat
scootmobielen levert aanwezig.

De stichting welzijnswerk had het ‘danspaleis’ uitgenodigd om een optreden te
verzorgen. Dit viel zeer in de smaak en sommige danslustigen waren niet van de vloer
weg te slaan.

En zo kwam er een einde aan een zeer geslaagde dag in de Tamboer en het volgende
evenement stond alweer gepland voor 11 oktober. Vanuit de provincie Drenthe was er
een project opgezet onder de titel ‘Doortrappen’. Onderdeel hiervan was het zg.
‘Verkeerstheater’ met als titel ‘Hoe zat dat ook alweer’. Hiervoor had het
Seniorenplatform zich aangemeld. Het Knooppunt was als locatie gekozen voor deze
activiteit. Volgens ons hadden we voldoende reclame uitgezet om mensen te bewegen
om naar het Knooppunt te komen.

De activiteit was gratis te bezoeken en men kreeg ook nog een kopje koffie/thee met iets
lekkers erbij aangeboden. Dat bleek helaas niet genoeg om een volle zaal te trekken.
Maar de mensen die er wel waren werden getrakteerd op een zeer interessante en
humorvolle show met allerlei vragen over voorrangsregels en andere verkeerstechnische
zaken. Het bleek dat de kennis van al die regels bij sommigen toch wel wat was
weggezakt. Helaas dus geen grote opkomst, maar wel een activiteit die voor herhaling
vatbaar is en we gaan dan ook zeker bekijken of we dat deze mooie show voor volgend
jaar nog een keer kunnen boeken.

De stichting Seniorenplatform Hoogeveen bestaat inmiddels meer dan 10 jaar en heeft in
de voorbije jaren op allerlei manieren het beleid op het gebied van ouderen in de
gemeente op de agenda gehad. We mogen gevraagd en ongevraagd advies te geven op
dat beleid. Dat is meestal niet zo zichtbaar voor onze doelgroep, maar we gaan hier
natuurlijk gewoon mee door. Met bovengenoemde activiteiten hebben we geprobeerd om
onze stichting wat meer onder de aandacht te brengen. Hopelijk is dat gelukt.

Als u vragen voor ons heeft of iets anders dat u met ons wilt delen dan kan dat altijd.
Gebruikt u hiervoor a.u.b. ons emailadres: info@ssphoogeveen.nl

Vriendelijke groeten van de Stichting Seniorenplatform Hoogeveen.