Meteen naar de inhoud

Hulp en bijstand

Hulp en bijstand voor ouderen:

Het seniorenplatform probeert om samen met de gemeente aanvraagprocedures zo eenvoudig mogelijk te krijgen.
Voorbeeld is dat we het voor elkaar hebben gekregen om het aanvraag formulier voor de energietoeslag sterk te vereenvoudigen. Hierdoor is het veel eenvoudiger voor mensen die digitaal moeite hebben, geen computers hebben of beschikken over een smartphones, toch gemakkelijk te kunnen invullen. Eventueel kunnen wij u op weg helpen naar iemand die samen met u de aanvraag kan doen.
Ook in het kader van ouder worden kan het seniorenplatform helpen bij het vinden van de juiste wegen tot hulp en bijstand. We proberen dan contacten te leggen met maatschappelijke organisaties.

Samen werken aan welzijn in Hoogeveen

Vertegenwoordiging Sociaal Domein

Stichting Welzijnswerk is de welzijnsorganisatie in de gemeente Hoogeveen en is er voor alle inwoners. Onze aandacht gaat vooral uit naar de meest kwetsbare burgers. Met onze medewerkers en een groot aantal vrijwilligers is de SWW zichtbaar in de buurt, in de verschillende wijken en dorpen van Hoogeveen. Onze gebiedsteams bieden ondersteuning aan hun wijken in verschillende vormen. Het stimuleren van de eigen mogelijkheden van mensen is daarbij de leidraad.   https://www.swwh.nl/

Het WMO beleid van de gemeente.

Kunnen u en uw huisgenoten jullie woning niet meer schoon en leefbaar houden? Bijvoorbeeld door een ongeluk of ziekte? Misschien kunnen buren of familieleden u helpen. U kunt ook zelf iemand inhuren om deze taken van u over te nemen. Lukt dat niet? Soms kunt u hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt contact opnemen met het Wmo-team van gemeente Hoogeveen.

Huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname

Hebt u na uw ziekenhuisopname hulp nodig bij het huishouden? U kunt vóór de ziekenhuisopname een gesprek aan gaan met het Wmo team. Samen kijken wij of u hulp kunt krijgen via bijvoorbeeld lidmaatschap van een vereniging of via uw zorgverzekeraar. U kunt ook zelf iemand inhuren of vragen om deze taken van u over te nemen. Lukt dit niet? Dan wordt er vanuit de Wmo gekeken naar de mogelijkheden.

Kosten

Wanneer u huishoudelijke hulp krijgt vanuit de Wmo, betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand. Meer informatie over de eigen bijdrage leest u op de website van het CAK.

Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt op 2 manieren Wmo ondersteuning krijgen. Samen met de Wmo-consulent bespreekt u welke optie het meest past bij uw situatie.

Zorg in natura: de gemeente regelt de voorziening die u nodig hebt. Bijvoorbeeld een hulpverlener van een instantie waar de gemeente een contract mee heeft, komt bij u thuis. De gemeente betaalt de rekening rechtstreeks aan de instantie.

Persoonsgebonden Budget: u kunt dan zelf bijvoorbeeld een hulpverlener inhuren. U krijgt daarvoor een geldbedrag van de gemeente. De gemeente heeft hiervoor vaste tarieven.

https://www.hoogeveen.nl/hulp-en-zorg/hulp-in-uw-dagelijks-leven/wmo-hulp-bij-huishouden

Schuldhulp verlening is ook een onderwerp waar nu erg veel over wordt gepraat vanwege de hoge energie tarieven. Hier is een link naar de schuldhulpverlening voor meer informatie.
https://schuldhulpmaatje.nl/missie-en-visie/

Voedselbank Hoogeveen is er voor mensen die niet meer rond kunnen komen met het inkomen dat ze ontvangen. Dit kan door opgebouwde schulden, een mager inkomen van alleen AOW of andere zaken waardoor er geen voldoende ruimte is om eten te kunnen kopen.
https://voedselbankzuidwestdrenthe.nl/