Meteen naar de inhoud

Samenwerkingen

Samenwerking met landelijke Organisaties

Het Senioren platform heeft actieve adviesleden die contacten hebben met landelijke en regionale organisaties.

Een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen. Waarin mensen omzien naar elkaar. En waarin senioren een krachtige positie hebben. Daar maakt ANBO-PCOB zich sterk voor.
Dat doen we op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Fusie tussen ANBO en PCOB
Op 21 december 2023 hebben de beide ledenraden het fusie voorstel vastgesteld. Per 1 januari 2024 zijn de twee bonden volgens plan samen gegaan. 

De toenemende samenwerking in de afgelopen jaren in de landelijke belangenbehartiging is de genoemde krachtenbundeling een logische stap. Geen versnippering, maar door een bundeling van krachten ontstaat een krachtige stem, bij voorbeeld in politiek Den Haag.

In de loop van 2024 zal verder gekeken worden om alles samen te voegen. Denk hierbij aan een nieuwe naam, maandblad, logo en andere zaken.

De Huidige directeur-bestuurder van de PCOB, mevrouw Ingrid Rep, stopt per 1 januari. Per die datum zal Anneke Sipkens, directeur-bestuurder ANBO, namens de  beide fusiepartners optreden.

Van, voor en door leden
ANBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. Bij de lokale afdelingen ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en worden belangen van senioren behartigd. Vrijwilligers zetten zich in om andere senioren te helpen. Onze leden ontvangen het Magazine en profiteren van veel voordelen.  Meer informatie op de website van ANBO. https://www.anbo.nl 

Samenwerking met plaatselijke Organisaties

De naam De Smederijen is gekozen omdat wij de bewoners de mogelijkheid willen bieden hun plannen zelf te ‘smeden’: bedenken, ontwikkelen en uitvoeren.

Hebt u een plan of idee voor uw wijk of buurt? Dan kunt u terecht bij De Smederijen. Dit zijn 5 organisaties die werken aan de verbetering van de leefomgeving: gemeente, politie, woningcorporaties Domesta en Woonconcept en Stichting Welzijnswerk. Als bewoner krijgt u de ruimte om zelf uw plannen te smeden en uit te voeren. https://www.desmederijenvanhoogeveen.nl/

De Hoogeveens ALI (Agenda Lokale Inclusie)

ALI is een samenwerking van verschillende maatschappelijke groepen. 

 

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap geratificeerd. Het VN-verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet daarom fysieke en figuurlijke drempels weghalen.
De Werkgroep in Hoogeveen:
In juli 2021 is er een werkgroep opgericht die met Inclusie in Hoogeveen aan het werk gaat.
Op dit moment zijn de volgende personen lid van de werkgroep:
Mw. R. van de Belt; mw. L. Bakker; mw. I. Vos; mw. G. Tolsma; dhr. L. Fieten; dhr. M. Smit; dhr. H. Meijer en dhr. L. Sakko.