Meteen naar de inhoud

Wonen

Woonomgeving voor ouderen:
grote vraag, moeizaam aanbod.

Iedereen is het erover eens: er moeten snel meer woningen komen voor senioren, inclusief bijpassende wijken en voorzieningen. Er is alleen een gebrek aan locaties, de financiering is lastig, en samenwerking tussen partijen lukt niet altijd. Dat vertellen betrokken ontwikkelaars. “Het is belangrijk dat meer gemeenten beleid maken en met concrete doelstellingen komen.”

Er is een gigantische behoefte aan toekomstbestendige woningen voor senioren, het liefst in de eigen vertrouwde buurt. Ook de gemeente Hoogeveen is bezig met het maken van plannen hoe de vraag naar “betaalbare” woningen en levensloop bestendige kan worden ingevuld. Tevens wordt bekeken hoe invulling moet worden gegeven aan de leefomgeving in de toekomst.
https://www.hoogeveen.nl/beleid-en-visies/toekomstvisie

Woonomgeving veilig voor ouderen:

Het seniorenplatform kijkt mee met de plannen van de gemeente, maar ook zijn we in gesprek met de alle woningcorporaties als er nieuwe plannen worden gemaakt voor nieuwbouw of juist renovatie. Deze worden ook regelmatig uitgenodigd bij onze overleggen.

Een veilige woonomgeving is een omgeving waarbij de stoepen er goed bijliggen.
Dat er voldoende opritten zijn voor mensen met een rollator, scoopmobiel of andere hulpmiddelen.
Dat voldoende straatlantaarns aanwezig zijn voor een goed verlichte omgeving.
Dat buren omzien naar elkaar en indien mogelijk elkaar helpen.
Dat woningen veilig zijn en er niet gemakkelijk kan worden ingebroken. Dus veiligheidssluitingen en mogelijk camera toezicht.
Dat de buurt goed bereikbaar is en dat er zo veel mogelijk voorzieningen zijn in de buurt, zodat je zelfstandig zoveel mogelijk nog kunt.